Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวNEWนายกสภาเยี่ยมเยียนวิทยาลัย

timeline 25630730 112116

นายกสภาเยี่ยมเยียนวิทยาลัย
       วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.จงรัก พลาสัย นายกสภามหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เยี่ยมเยียนติดตามโครงการต่างๆด้านการเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   โดยมี ผศ.ดร.จำนงค์ จุลเอียด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะอาจารย์ ร่วมต้อนรับ

ตรวจหน่วยอกท.นราธิวาส 2564

กิจกรรมตรวจหน่วยอกท.  หน่วยนราธิวาส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 2564

วันที่ 13 ธันวาคม 2564
               วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อกท.ดีเด่นระดับภาค ในการตรวจเยี่ยม

ประเมินอกท.หน่วยนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2564​

               ในการนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสขอ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน. ที่ได้มาตรวจประเมิน เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ อกท.หน่วยนราธิวาส

267652509_5443662055660664_3163389558980831549_n.jpg

                                                                                                                                                                                    TO HOME

 

ร่วมจัดรายการวิทยุ PNU.RADIO

24 มกราคม 2565

            นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  นายรายอเลาะ รายอเงาะ  น.ส.ซีตีปาตีเม๊าะ พรหมทอง

ได้ร่วมจัดรายการวิทยุ PNU Radio Fm 92.25 ประชาสัมพันธ์เรื่องการสมัครเรียนต่อ ปีการศึกษา 2565

ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

272622821_656688415745466_2673274276838518550_n.jpg

200621

200623.jpg

200624.jpg

 

                                                                                                                                                                                    TO HOME

นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

                   22-03-2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และเข้าศูนย์เรียนรู้เกษตรเพาะรัก พร้อมให้คำแนะนำและพัฒนาต่อไป

163290881_462318231849153_4179748333948245899_o.jpg

  

161770818_462318295182480_7940035582407956614_o.jpg

 

161783572_462318321849144_8438333406300294142_o.jpg

 

TO_HOME.png

ร่วมประชุมพบปะกับผู้แทนจาก กสศ.

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
       คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส เข้าร่วมประชุมพบปะกับผู้แทนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เพื่อพูดคุยเรื่องการดำเนินงาน ทุน กสศ.  ณ. ห้องประชุมบุญทอง

timeline_20220118_090441.jpg 

timeline_20220118_090442.jpg   timeline 20220118 090432

                                                                                                                                                                                    TO HOME