Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวNEWนายกสภาเยี่ยมเยียนวิทยาลัย

timeline 25630730 112116

นายกสภาเยี่ยมเยียนวิทยาลัย
       วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.จงรัก พลาสัย นายกสภามหาวิยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เยี่ยมเยียนติดตามโครงการต่างๆด้านการเกษตร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส   โดยมี ผศ.ดร.จำนงค์ จุลเอียด ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะอาจารย์ ร่วมต้อนรับ

นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

                   22-03-2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส และเข้าศูนย์เรียนรู้เกษตรเพาะรัก พร้อมให้คำแนะนำและพัฒนาต่อไป

163290881_462318231849153_4179748333948245899_o.jpg

  

161770818_462318295182480_7940035582407956614_o.jpg

 

161783572_462318321849144_8438333406300294142_o.jpg

 

TO_HOME.png

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการละศิลอด ในเดือนรอมฎอน

        ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ร่วมกิจกรรมละศิลอด ในเดือนรอมฎอน ในวันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ หอประชุมปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

 

ร่วมใจจากมนร.สู่ว.เกษตรฯ ป่าไผ่ EP1

นายกสภา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

  Black_and_White_Vintage_Email_Newsletter.png

 

TO_HOME.png