Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการละศิลอด ในเดือนรอมฎอน

        ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส  ร่วมกิจกรรมละศิลอด ในเดือนรอมฎอน ในวันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

เวลา ๑๗.๐๐ น.  ณ หอประชุมปฏิรูป วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส