Get Adobe Flash player

คลังผลงานทางวิชาการ

mod_thai25clock

31 มกราคม 2560 กิจกรรมงานแถลงข่าววันสถาปนา มนร. ครั้งที่ 12

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสร่วมออกบู๊ทนิทัศการ...ในงานแถลงข่าวเนื่องในวันครบรอบ 12 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแถลงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียวนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

IMG 5669   IMG 5678

 

IMG 5679   IMG 5709

 

IMG 5817   IMG 5801