Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ร่วมประชุมพบปะกับผู้แทนจาก กสศ.

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
       คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส เข้าร่วมประชุมพบปะกับผู้แทนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) เพื่อพูดคุยเรื่องการดำเนินงาน ทุน กสศ.  ณ. ห้องประชุมบุญทอง

timeline_20220118_090441.jpg 

timeline_20220118_090442.jpg   timeline 20220118 090432

                                                                                                                                                                                    TO HOME