Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

64 

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ระดับปวช.และปวส. สาขาเกษตรศาสตร์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสส.)

ทุน 5 ปี ระดับปวช. 6,500 บาท/เดือน

ทุน 2 ปี ระดับปวส. 7,500 บาท/เดือน

 

เรียนดีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป  รายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/ครัวเรือน

สนใจสมัครเข้าเรียนได้ที่...

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 102 หมู่ 5 ต.ตันหยงลิมอ  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 96130

โทร. 0 7 3 6 4 3 5 4 4

 

สมัครออนไลน์ กดที่นี่
https://forms.gle/5js8jVu1CaxPuoF97