Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

รับสมัครนักศึกษารอบทั่วไป ปีการศึกษา 2565

      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

  ระดับปวช.และปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  *** รอบทั่วไป...

 123 

สนใจสมัครเข้าเรียนได้ที่...

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส 102 หมู่ 5 ต.ตันหยงลิมอ  อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส 96130  โทร. 0 7 3 6 4 3 5 4 4 

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565   

 ***สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่นี่ 

          arrow 33

      ระดับ ปวช. คลิกลิ้งค์

      ระดับ ปวส. คลิกลิ้งค์

      ระดับ ปริญญาตรี คลิกลิ้งค์

 

 

TO_HOME.png