Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรนวัตกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 11-10-66_P-TREE-Pikuntong.png 

11-10-2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา รัตนีทู และอาจารย์กฤษณี คงสวัสดิ์ นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรนวัตกรรม ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิเคราะห์ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ และการแปลผลวิเคราะห์สู่การใช้ปุ๋ยในระบบ E-service โดยมี นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะชมกิจกรรม

S  14204992

 

IMG 8833 IMG 8769

 

IMG 8803 S__14204991.jpg 

 

 

TO_HOME.png