Get Adobe Flash player

mod_thai25clock

ประชุมวิชาการ ระดับหน่วย อกท.หน่วยนราธิวาส

วันที่ 13 กันยายน 2566 
             BANGKOK_1.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี  บุญภิรมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ร่วมชมนิทรรศการ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักศึกษาสมาชิก อกท.หน่วยนราธิวาส

 

 

 

                                                                                                                                                                                    TO HOME